Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

Giới thiệu chung

- Tên sở bằng tiếng việt :  CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI

- Tên sở bằng tiếng Anh: YEN BAI STATISTICAL OFFICE

- Địa chỉ liên hệ:   Số 1028 - Đường Điện Biên – TP.Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0216.3852.528

- Fax:  0216.3892.365

- Email: yenbai@gso.gov.vn Trang Web của Tổng Cục Thống Kê http://cucthongke.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h