Chế độ báo cáo thống kê >> Thống kê

BIỂU CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỐI VỚI CHI CỤC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

10/04/2019 09:01:50 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h