Lịch phổ biến thông tin thống kê >> Thống kê

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019

05/04/2019 09:49:16 Xem cỡ chữ Google
LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h