Các bản danh mục >> Thống kê

DANH MỤC HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ

26/04/2019 02:57:30 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h