Niên giám thống kê >> Thống kê

Niên giám Thống kê năm 2020, tỉnh Yên Bái

24/06/2022 11:38:29 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h