Tin Hoạt động >> Kinh tế

Kết quả sản xuất vụ đông năm 2020 tỉnh Yên Bái.

14/05/2020 10:35:52 Xem cỡ chữ Google

Sản xuất cây vụ đông năm 2020 được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hàng năm. Bên cạnh đó, thời tiết vụ đông năm nay cũng thuận lợi cho khung thời vụ gieo cấy, sinh trưởng và cho thu hoạch của các loại cây trồng hàng năm. Kết quả điều tra diện tích - năng suất - sản lượng cây hàng năm vụ Đông năm 2020 đạt như sau:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông năm 2020 đạt 10.071,3 ha, tăng 2,12% (tăng 209,1 ha) so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Diện tích gieo trồng ngô đạt 5.259,1 ha, giảm 0,59% (giảm 31,4 ha) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân diện tích ngô vụ đông năm 2020 toàn tỉnh giảm là do bà con nông dân đã chuyển đổi diện tích sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao hơn như cây dâu tằm ở huyện Trấn Yên...; năng suất ngô đạt 32,53 tạ/ha, tăng 0,56% (tăng 0,18 tạ/ha); sản lượng ngô đạt 17.109,39 tấn, giảm 0,03% (giảm 5,46 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích gieo trồng khoai lang đạt 996,22 ha giảm 1,5% (giảm 15,18 ha); năng suất khoai lang đạt 53,75 tạ/ha, giảm 0,41% (giảm 0,22 tạ/ha); sản lượng khoai lang đạt 5.354,95 tấn, giảm 1,9% (giảm 103,55 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích khoai tây đạt 61 ha, tăng 2,69% (tăng 1,6 ha); năng suất khoai tây đạt 98,78 tạ/ha, tăng 1,6% (tăng 1,56 tạ/ha); sản lượng khoai tây đạt 602,56 tấn, tăng 4,31% (tăng 24,89 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Cây rau các loại đạt 3.544,23 ha, tăng 3,09% (tăng 106,33 ha) do người dân đã tận dụng các diện tích không trồng ngô, khoai lang để gieo trồng các loại rau phục vụ tết Nguyên đán năm 2020; năng suất rau các loại đạt 121,55 tạ/ha, tăng 0,15% (tăng 0,18 tạ/ha); sản lượng rau các loại đạt 43.079,94 tấn, tăng 3,25% (tăng 1.355,04 tấn) so cùng kỳ năm trước.

Với kết quả vụ đông năm 2020 đạt được góp phần đưa tổng giá trị cây trồng hàng năm vụ đông theo giá so sánh năm 2010 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 289.175 triệu đồng, tăng 0,65% ( tăng 1.875 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Dũng Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h