Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Chi cục Thống kê huyện Yên Bình hoàn thành thu thập thông tin điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 tại địa bàn.

01/06/2020 02:16:05 Xem cỡ chữ Google

          Điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 là cuộc điều tra chọn mẫu, thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm mục đích: Thu thập thông tin về dân số, tình hình biến động dân số; mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai và tình hình phá thai làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu dân số thuộc 6 danh mục chỉ tiêu thống kê: Quốc gia, ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê, ASEAN, Phát triển bền vững của Việt Nam, Thanh niên và Giới; phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đìnhxây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế.

          Đối với huyện Yên Bình, thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, sáng ngày 16/5/2020 điều tra viên đã xuống địa bàn các thôn, tổ tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra tới các hộ dân cư, phỏng vấn trực tiếp và nhập thông tin vào phiếu điện tử theo đúng quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, bảo đảm không điều tra trùng hoặc bỏ sót đối tượng điều tra, cũng như không ghi thừa hay bỏ sót một mục nào trên phiếu.

          Để đảm bảo yêu cầu chất lượng của cuộc điều tra, các giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện được phân công phụ trách xã, thị trấn đã trực tiếp xuống toàn bộ các địa bàn điều tra, giám sát, hướng dẫn điều tra viên về nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng điện thoại thông minh trong quá trình thu thập thông tin tại hộ; khắc phục các sai sót xảy ra, nhất là các lỗi hệ thống trong phỏng vấn và ghi phiếu.

          Đến nay đã cuộc điều tra đã hoàn thành phỏng vấn 600/600 hộ, đạt 100%.

 

Một số hình ảnh điều tra viên thu thập thông tin tại địa bàn./.

 

 

 

 

Thanh Vân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h