Tin Hoạt động >> Nông nghiệp

Trạm Tấu và Văn Chấn ra quân điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

07/07/2020 02:42:58 Xem cỡ chữ Google

          Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 01/7, 02 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn đã triển khai ra quân tiến hành thực hiện cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

 

Điều tra viên tiến hành điều tra tại huyện Trạm Tấu

          Xác định đây là cuộc điều tra chọn mẫu có ý nghĩa rất quan trọng với quy mô lớn được ngành thống kê triển khai trên phạm vi cả nước, và thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp, toàn bộ trang trại, UBND cấp xã, Chi cục Thống kê các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn cùng với chính quyền địa phương, các cấp cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân cùng tham gia phối hợp dưới hình thức cung cấp thông tin.

          Để thực hiện việc điều tra, thu thập thông tin cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, huyện Trạm Tấu đã tuyển chọn 12 điều tra viên, 04 giám sát viên cấp huyện, 09 địa bàn điều tra mẫu (bao gồm cả 2 khu vực thành thị và nông thôn) với 992 hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; huyện Văn Chấn tuyển chọn được 50 điều tra viên, 06 giám sát viên cấp huyện, 49 địa bàn điều tra mẫu (bao gồm cả 2 khu vực thành thị và nông thôn) với 4.919 hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

          Ngay từ những ngày đầu, các đồng chí giám sát viên cấp huyện đã xuống địa bàn dự phỏng vấn trực tiếp tại hộ. Kết thúc phỏng vấn các giám sát viên đã tham gia góp ý, bổ sung nghiệp vụ, kỹ năng phỏng vấn và cách xác định các chỉ tiêu trong phiếu điều tra, từ đó giúp cho điều tra viên hiểu và thực hiện tốt phỏng vấn các hộ trên địa bàn.

 

Điều tra viên tiến hành điều tra tại huyện Văn Chấn

           Theo đúng quy trình kế hoạch đã đề ra, 02 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn quyết tâm phấn đấu đến ngày 15/7/2020 hoàn thành xong  bước thu thập thông tin ban đầu góp phần thực hiện thành công cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ./.

Dũng Tiến

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h