Tin Hoạt động >> Nông nghiệp

Đoàn công tác củaTổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh Yên Bái giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tại huyện Trấn Yên.

16/07/2020 04:22:20 Xem cỡ chữ Google

          Trong hai ngày mùng 2 và 3 tháng 7/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện giám sát công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tại huyện Trấn Yên. Sau khi dự phỏng vấn tại một số hộ trên địa bàn, đoàn đã đưa ra một số đánh giá về công tác thu thập thông tin của huyện như: Điều tra viên trẻ, có sức khỏe, đã thực hiện đúng quy trình phỏng vấn và phương án điều tra, sử dụng thành thạo thiết bị điện tử thông minh (CAPI).

 

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê Tỉnh dự phỏng vấn tại hộ dân

Thôn 4 xã Việt Cường huyện Trấn Yên    

          Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh đã góp ý, bổ sung cách xác định một số chỉ tiêu khó trong cuộc điều tra này như: chỉ tiêu về diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, chỉ tiêu về thu nhập…từ đó, giúp cho điều tra viên thực hiện tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn.  Huyện Trấn Yên quyết tâm phấn đấu đến ngày 20/7/2020 hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thành công cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn Tỉnh.

 

Hồng Vân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h