Tin Hoạt động >> Thống kê

Có 615 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt độngsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (đợt 2) năm 2020.

21/09/2020 01:54:33 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phương án điều tra ban hành theo Quyết định số 1838/QĐ-TCTK ngày 09/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai điều tra từ ngày 10 đến ngày 18/9/2020.

 Cuộc điều tra này nhằm mục đích thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước dịch Covid-19; đánh giá hiệu quả của các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương đã ban hành đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời gian qua; cung cấp thông tin giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển SXKD; thu thập thông tin về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Sau gần 10 ngày tổ chức, triển khai thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 615 doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ bản đạt yêu cầu và đảm bảo tiến độ.

Quang Lâm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h