Tin Hoạt động >> Thống kê

Trạm Tấu: Triển khai thực hiện công tác thống kê và nhiệm vụ tháng 9/2020.

21/09/2020 03:13:44 Xem cỡ chữ Google

          Nhằm chuẩn bị cho bước vào kế hoạch công tác mới, đồng thời kết thúc kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái cũng như thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về những công việc trong những tháng cuối năm 2020. Ngay từ đầu tháng 9/2020 Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu đã thực hiện và triển khai đến các xã, thị trấn, doanh nghiệp các nghiệp vụ công tác thống kê. Công việc trọng tâm trong tháng là triển khai điều tra thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, khảo sát mức sống kỳ 3, các báo cáo nông lâm nghiệp, thủy sản quí, báo cáo sáng kiến, điều tra đột xuất về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp lần 2 được thực hiện điều tra dưới hình thức điều tra trực tuyến. Các công việc cụ thể đến thời điểm này như sau:

       Đối với các cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thường xuyên hàng tháng:  Chi cục đã hoàn thành xong công việc thu thập, sửa lỗi phiếu và nộp phiếu báo cáo đầy đủ đến Cục đúng tiến độ. Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lần 2 hầu hết các cơ sở cá thể đều gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng chủ cơ sở vẫn nhiệt tình hợp tác cung cấp đầy đủ thông tin cho các điều tra viên,.

          Đối với các báo cáo thường kỳ: Mỗi cán bộ cơ quan được phân công phụ trách đều đã hoàn thành viết và gửi đúng hạn, không có báo cáo nào chậm tiến độ.

 (Cán bộ Chi cục Thống kê đang thực hiện kiểm tra tiến độ công việc trên Web-form)

          Thực hiện điều tra ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần 2 đối với doanh nghiệp: Chi cục Thống kê đã có thư công tác gửi đến các doanh nghiệp thuộc diện điều tra vào ngày 10/9/2020, hướng dẫn các doanh nghiệp cách đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản, mật khẩu riêng. So với lần 1 điều tra đến tất cả các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện thì lần 2 này chỉ điều tra các doanh nghiệp lớn, loại trừ các HTX nhỏ không thu thập thông tin.   Tính đến ngày 18/9/2020 toàn huyện Trạm Tấu đã có 13/16 doanh nghiệp được điều tra, đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

          Đối với điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ 3: Đến thời điểm này đang tiến hành điều tra, thu thập số liệu tại khu Tà Ghênh xã Xà Hồ, 4/15 hộ đã thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin xong.

Ngoài các nghiệp vụ chuyên môn đối với ngành, tháng 9/2020 Chi cục đã thực hiện một số công việc của Đảng ủy Khối cơ quan chính quyền huyện, Chi bộ Tài chính, Kế hoạch,  Thống kê: Như tham gia họp hội nghị quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVI, viết bài thu hoạch nghị quyết theo yêu cầu của Đảng bộ Khối cơ quan chính quyền; sinh hoạt Chi bộ, họp Chi bộ; thực hiện một số công việc theo yêu cầu của UBND huyện giao như: Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020; phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp huyện tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân của xã Trạm Tấu trong việc xây dựng nông thôn mới của xã Trạm Tấu; tham gia Ban Chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình và một số công việc trọng tâm khác... Nhìn chung tất cả các nhiệm vụ được giao Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu đều đã hoàn thành tốt theo yêu cầu và chỉ đạo của UBND huyện./.

Dương Nguyên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h