Tin Hoạt động >> Thống kê

Kết quả thống kê sơ bộ số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020.

19/10/2020 10:14:25 Xem cỡ chữ Google

         Theo kết quả điều tra (rà soát và cập nhật) số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm 2020, thời điểm ngày 01/7/2020  là 2.786 cơ sở, tăng 1,4% so với thời điềm 01/7/2017. Một số xã, phường có số lượng cơ sở tăng khá như: phường Pú Trạng là 335 cơ sở, tăng 23% (tương đương tăng 63 cơ sở); xã Nghĩa Phúc là 79 cơ sở, tăng 32% (tương đương tăng 19 cơ sở). Nguyên nhân chủ yếu phát sinh do di chuyển địa bàn từ nơi khác đến và một số hộ mới sản xuất kinh doanh.

          Do đặc điểm gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với việc phục vụ đời sống thường ngày của hộ gia đình và cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thường tập trung đông ở các phường và rải rác ở địa bàn nông thôn. Phường Trung Tâm chỉ chiếm 12,07% diện tích tự nhiên của thị xã nhưng có tới 1.161 cơ sở, chiếm 41,6% tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã.

Nguyễn Hoàn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h