Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Kinh tế

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 - Tỉnh Yên Bái.

30/08/2019 09:44:36 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h