Chế độ báo cáo thống kê >> Thống kê

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI KHOẢN QUỐC GIA

10/04/2019 03:10:42 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h