Hệ thống chỉ tiêu thống kê >> Thống kê

Hệ thống chỉ tiêu tỉnh, huyện, xã

28/11/2019 11:03:32 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h