Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Kinh tế

Chỉ số công nghiệp toàn ngành 11 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/12/2019 02:30:09 Xem cỡ chữ Google

           Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành 11 tháng năm 2019 tăng 12,22%. Trong đó: Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 25,15%, đóng góp 2,13 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 15,47%, đóng góp 11,45 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 9,23%, làm giảm 1,42 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,01%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Như vậy, Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 11 tháng đầu năm 2019 tăng 12,22% so với cùng kỳ năm 2018 là mức tăng khá, tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm sản xuất có mức tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: Điện sản xuất, quần áo xuất khẩu, giấy vàng mã,... Để duy trì nhịp độ phát triển trong những tháng cuối năm các cấp các ngành cần tập trung chỉ đạo đánh giá sát thực những diễn biến khó khăn cho từng sản phẩm chủ yếu, từng doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn và hưởng các chính sách ưu đãi  theo quy định; tăng cường các biện pháp quản lý nhằm tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp và cá thể có điều kiện sản xuất kinh doanh tốt nhất.

Minh Tân

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h