Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Kinh tế

Tổng vốn đầu tư phát triển của nhà nước 11 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/12/2019 02:32:57 Xem cỡ chữ Google

Tổng vốn đầu tư phát triển của nhà nước 11 tháng năm 2019 đạt 4.154 tỷ đồng, đạt 88,22% kế hoạch năm 2019, tăng 42,67% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Vốn địa phương quản lý đạt 3.842 tỷ đồng (chiếm 92,5%), đạt 87,54% kế hoạch năm 2019, tăng 45,11% so với cùng kỳ; Vốn trung ương quản lý đạt 312 tỷ đồng (chiếm 7,5%), đạt 97,61% kế hoạch năm 2019, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm 2018. Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực Nhà nước qua hệ thống TABMIS của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 31/10/2019 đạt 2.124 tỷ đồng, đạt 53,71% kế hoạch vốn đã được phân bổ là 3.954 tỷ đồng (cùng thời điểm này năm trước đạt 1.736 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn được phân bổ), tăng 5,43% so với tháng trước. Trong đó nguồn vốn trong nước do trung ương và địa phương quản lý lần lượt đạt 63,12% và 45,45%. Riêng vốn nước ngoài (ODA) mới đạt 13,91%.

          Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, nhất là các đơn vị chủ đầu tư có khối lượng vốn lớn, có công trình trọng điểm của tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Đối với các dự án có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phải phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện không để các nhà thầu chờ mặt bằng thi công. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương: Đề nghị các Sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết để đảm bảo kịp thời giải ngân khi có khối lượng thực hiện. Đối với các dự án ODA: các đơn vị Chủ đầu tư tiếp tục liên hệ, theo sát các Cục, Vụ chức năng của các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn về thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công; thủ tục cấp vốn đáp ứng yêu cầu giải ngân thanh toán. Phối hợp với Sở Tài chính để làm việc với Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp phát vốn đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đã được giao kế hoạch.

Quang Lâm

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h