Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

01/07/2022 02:15:17 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 20/6/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra ccơ sở hành chính năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Lê, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021; Đồng chí Đào Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính các xã, thị trấn; các đồng chí là điều tra viên được khen thưởng trong công tác Tổng điều tra về dự đông đủ.

Chi cục Thống kê huyện, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện trình bày báo cáo tổng kết và báo cáo sơ bộ kết quả công tác Tổng điều tra đã nhấn mạnh. Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…  đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp huyện Trấn Yên đã chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng hình thức thu thập thông tin để bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả; bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia Tổng điều tra; bảo đảm công tác thu thập thông tin có chất lượng. Thành công của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trước hết là nhờ sự quan tâm của Huyện y, HĐND và UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo chuyên môn của Cục Thống kê tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan Thống kê, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Chi cục Thuế...; đồng thời sự cố gắng, nỗ lực của BCĐ các xã, thị trấn, của các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo kết quả sơ bộ có 54 đơn vị  sự nghiệp, hiệp hội; 44 đơn vị hành chính; 268 doanh nghiệp, HTX; 3.286 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 43 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng  đã kê khai thông tin theo đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Trấn Yên ghi nhận sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và các điều tra viên, giám sát viên, tổ giúp việc để cuộc Tổng điều tra đạt được hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị thời gian tới Chi cục Thống kê huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập thông tin các cuộc điều tra; làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn trong việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã, bảo đảm các số liệu chỉ tiêu thống kê phải đúng, đủ, không sót chỉ tiêu;Thực hiện tốt Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn.

 

Đồng chí Đào Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng – Cục Thống kê tỉnh, y viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của  Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong Tổng điều tra kinh tế và điều tra hành chính năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Lê, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trao Giấy khen của  Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong Tổng điều tra năm 2021

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h