Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Nông nghiệp

Sản lượng lúa đông xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt trên 109 nghìn tấn.

22/05/2020 04:18:02 Xem cỡ chữ Google

Sản xuất gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu nhiều ảnh hưởng của dông lốc, mưa đá nhưng diện tích bị thiệt hại không nhiều và còn trong khung lịch gieo cấy nên các đơn vị trong ngành nông nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo bà con nông dân các địa phương kịp thời khắc phục, chuyển đổi và gieo trồng lại.

Vụ đông xuân năm 2020 toàn tỉnh Yên Bái đã gieo trồng ước tính đạt 62.598,08 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa ước tính đạt 19.637,2 ha, tăng 0,15% (tăng 29,3 ha) so với năm 2019, vượt 4,56% so với kế hoạch năm 2020. Với cơ cấu giống lúa lai chủ yếu bao gồm các giống: Nhị ưu 838, TH 3-3, Nghi hương 305...; Giống lúa thuần gồm có Hương chiêm, Thiên ưu 8, Đài thơm, Bắc thơm số 7... Nguyên nhân diện tích lúa tăng là do một số xã thuộc vùng hồ của huyện Yên Bình đã tận dụng được diện tích dưới cos để gieo trồng, bên cạnh đó một số huyện đã khắc phục được những diện tích bị sạt lở do mưa bão vụ trước gây ra.

Đến thời điểm này, người dân ở các địa phương đang chuẩn bị thu hoạch lúa để triển khai vụ mùa mới. Năng suất lúa vụ đông xuân năm 2020 ước tính đạt 55,72 tạ/ha, tăng 0,89% (tăng 0,49 tạ/ha) so với năm 2019 và vượt 0,58% so kế hoạch năm 2020; sản lượng lúa ước tính đạt 109.418,06 tấn tăng 1,03% (tăng 1.117,86 tấn) so với năm 2019 và vượt 5,16% kế hoạch năm.

 

Dũng Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h