Hệ thống chỉ tiêu thống kê >> Thống kê

Quyết định số: 05/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thay thế Quyết định 54/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

23/10/2023 02:49:22 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h