Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Nông nghiệp

Yên Bái: Sơ bộ tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt 181.822,9 tấn.

17/07/2020 08:08:32 Xem cỡ chữ Google

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dông lốc, mưa đá nhưng diện tích cây trồng lương thực có hạt bị thiệt hại không nhiều và còn trong khung lịch gieo cấy (chủ yếu là cây ngô) nên các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã kịp thời khắc phục và gieo trồng lại. Sơ bộ diện tích cây lương thực có hạt vụ đông xuân năm 2020 toàn tỉnh gieo trồng 40.143,7 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 181.822,9 tấn. Trong đó:

Diện tích gieo trồng lúa sơ bộ đạt 19.698,7 ha tăng 0,46% (tăng 90,8 ha) so với năm 2019, vượt 4,89% so với kế hoạch năm 2020; Năng suất lúa sơ bộ đạt 55,5 tạ/ha, tăng 0,49% (tăng 0,27 tạ/ha) so với năm 2019 và vượt 0,18% so kế hoạch năm 2020; Sản lượng sơ bộ đạt 109.330,95 tấn tăng 0,95% (tăng 1.030,75 tấn) so với năm 2019 và vượt 5,08% kế hoạch năm 2020. 

 

 

Diện tích trồng ngô sơ bộ đạt 20.445 ha tăng 1,68% (tăng 337 ha) so với năm 2019, vượt 2,22% so với kế hoạch năm 2020; Năng suất ngô sơ bộ đạt 35,46 tạ/ha tăng 1,34% (tăng 0,47 tạ/ha) so với năm 2019; Sản lượng sơ bộ đạt 72.491,92 tấn, tăng 3,04% (tăng 2.138,52 tấn) so với năm 2019, vượt 2,1% kế hoạch năm 2020.

 

Dũng Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h