Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Thống kê

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2020 - TỈNH YÊN BÁI

30/12/2020 11:05:34 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h