Tổng điều tra dân số và nhà ở >> Thống kê

Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

29/03/2019 09:12:41 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h