Tin Hoạt động >> Thống kê

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

11/04/2019 08:57:16 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h