Tin Hoạt động >> Tổ chức - Hành chính

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

05/08/2019 04:28:29 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h