Hoạt động ngành >> Thống kê

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

13/05/2019 02:11:41 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 07/5/2019 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Đinh Bá Toản Cục trưởng trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

         Đồng chí Đinh Bá Toản cục trưởng thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo đã khái quát những kết quả đạt được đối với từng nghiệp vụ trong thời gian qua. Điểm nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm đó là  đã thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019 trên địa bàn tỉnh; Cùng với sự chỉ đạo sát sao, điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo Cục, nỗ lực của tập thể  công chức và người lao động trong toàn ngành đã hoàn thành 2/3 kế hoạch nghiệp vụ Tổng cục giao năm 2019. 

         Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo cũng nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 đó là, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được Tổng cục giao, chuẩn bị phối hợp với Tổng cục Thống kê phúc tra kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở, đồng thời phục vụ tốt các yêu cầu tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ địa phương.

 

          Trong phần thảo luận các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo. Trên tình thần trao đổi thẳng thẳng giữa các Chi cục và các phòng nghiệp vụ, các đơn vị đã chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục như: thời gian báo cáo còn chậm, những sai sót thường mắc trong quá trình lập báo cáo ... Trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.

          Cũng trong Hội nghị này, Cục Thống kê đã công bố các Quyết định khen thưởng và trao phần thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018./.

Quốc khánh

Một số hình ảnh trao tặng danh hiệu thi đua năm 2018

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h