Tin Hoạt động >> Tổ chức - Hành chính

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020

20/01/2020 10:43:54 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 10/01/2020 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Đinh Bá Toản - cục trưởng thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Báo cáo đã khát quát những kết quả đạt được trong năm 2019 của toàn ngành. Tập thể công chức và người lao động đã quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành đã đề ra, đặc biệt là việc điều tra, thu thập, xử lý, tổng hợp, biên soạn, cung cấp thông tin thống kê phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đạt 98,6% điểm kế hoạch, đứng thứ 2 vùng và thứ 11 toàn quốc (tăng 13 bậc so năm 2018). Năm 2019 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái được Tổng cục Thống kê công nhận tập thể lao động xuất sắc và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua.

 Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đó là: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác Tổng cục Thống kê giao đặc biệt hoàn thành tốt cuộc Điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ.

Với tinh thần trao đổi thẳng thẳng các Chi cục và các phòng nghiệp vụ đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác của năm 2019.  để cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Cũng trong Hội nghị này, Cục Thống kê đã công bố các Quyết định thi đua khen thưởng và trao kỷ niệm chương, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, giấy khen của Cục trưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Cuối Hội nghị các đơn vị thuộc Cục cùng ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Một số hình ảnh về Hội nghị

 

 

Quốc Khánh

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h