Các bản danh mục >> Thống kê

DANH MỤC GIÁO DỤC QUỐC DÂN

26/04/2019 02:57:33 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h