Tin Hoạt động >> Tổ chức - Hành chính

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÒNG 2, NĂM 2019

03/02/2020 09:18:43 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h