Tin Hoạt động >> Tổ chức - Hành chính

Chi cục Thống kê thị xã Nghĩa Lộ triển khai kế hoạch công tác thống kê cho các xã mới được sáp nhập.

12/02/2020 09:50:31 Xem cỡ chữ Google

Ngày 10/01/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 871/2020/UBTVQH14 của về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021,với 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 04 phường và 10 xã. Theo đó, từ 1/2/2020 sáp nhâp nguyên trạng 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ. Hiện nay thị xã Nghĩa Lộ có 107,78 km2 tăng gấp 3 lần về diện tích tự nhiên và dân số là 68.206 người tăng gấp 2 lần về quy mô.

 

 

Lễ chuyển giao các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ.

 

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Thống kê trên địa bàn, cùng với địa phương, ngay sau khi  thị xã tổ chức họp công bố sáp nhập, ngày 03/02/2020 Chi cục Thống kê thị xã Nghĩa Lộ đã có buổi nhận bàn giao công việc của 7 xã được sáp nhập theo kế hoạch công tác năm 2020 với chi cục Thống kê huyện Văn Chấn. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo tiến độ công việc sau sáp nhập đối với các xã, phường vào ngày 7/2/2020. Với công việc trước mắt là triển khai điều tra lao động việc làm hàng tháng, điều tra diện tích cây vụ đông năm 2019-2020, triển khai điều tra vốn đầu tư, xây dựng quý và cả năm 2019, điều tra mẫu tháng ở các ngành công nghiêp, thương mại và giá cả cho các xã mới sáp nhập.

 

 

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Thống kê cho các xã mới sáp nhập

 

Sau sáp nhập, chi cục có thuận lợi: Đa số cán bộ Thống kê xã, phường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thống kê; có sự ổn định trong việc bố trí cán bộ cho công tác thống kê, là thuận lợi trong công tác hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ; lãnh đạo các xã, phường cơ bản quan tâm và tạo điều kiện về thời gian để công chức hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên chi cục cũng gặp một số khó khăn như: Địa bàn được mở rộng, việc tiếp cận các địa bàn các xã mới sáp nhập cần phải có thời gian  trong khi biên chế của chi cục vẫn giữ nguyên, đòi hỏi công chức của đơn vị phải có sự nỗ lực cố gắng mới thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, yêu ngành yêu nghề, nỗ lực cố gắng, chủ động, có trách nhiệm với công việc của công chức, tin rằng Chi cục Thống kê thị xã Nghĩa Lộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với địa phương từng bước thay đổi diện mạo và xây dựng thị xã phát triển toàn diện, trở thành đô thị loại 3 trong tương lai gần.

Hồng Loan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h