Tin Hoạt động

'Khám sức khỏe tổng thể' doanh nghiệp 2022.

25/04/2022

(Chinhphu.vn) - Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Thời gian điều tra được tiến hành từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022.

Giải pháp nào hỗ trợ hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp?

25/04/2022

BNEWS: Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, phát triển doanh nghiệp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h