Tin Hoạt động

YÊN BÁI NHỮNG NGÀY ĐẦU RA QUÂN ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ 01/7/2020.

YÊN BÁI NHỮNG NGÀY ĐẦU RA QUÂN ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ 01/7/2020.

10/07/2020

Sáng ngày 01/7/2020, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã ra quân thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Với lực lượng 278 điều tra viên, 50 giám sát viên của tỉnh và huyện trải dài trên 262 địa bàn khu vực thành thị và nông thôn trong toàn tỉnh. Do làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của của cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, người dân đã hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với điều tra viên.

TẬP HUẤN ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020.

29/06/2020

Sáng ngày 23/6/2020 Chi cục Thống kê huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí là giám sát viên Cục Thống kê tỉnh và Chi cục Thống kê huyện cùng 40 điều tra viên tại các địa bàn mẫu được chọn.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h