Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Lục Yên thực hiện thắng lợi cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 6 năm 2022.

Huyện Lục Yên thực hiện thắng lợi cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 6 năm 2022.

01/07/2022

Điều tra thu thập thông tin khảo sát mức sống dân cư năm 2022 là cuộc điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

01/07/2022

Chiều ngày 20/6/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra ccơ sở hành chính năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Lê, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021; Đồng chí Đào Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính các xã, thị trấn; các đồng chí là điều tra viên được khen thưởng trong công tác Tổng điều tra về dự đông đủ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h