Tin Hoạt động >> Kinh tế

Đoàn công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái và trưởng một số phòng, ban, đơn vị.

17/11/2020 02:23:18 Xem cỡ chữ Google

          Chiều ngày 27/10/2020, Đoàn công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái và trưởng một số phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Giám đốc Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Bí thư Đảng ủy các xã, phường, Chủ tịch xã Âu Lâu, Giới Phiên và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Sau khi đi kiểm tra thực địa tại công trình Dự án khu đô thị Bách Lẫm 1A, 1B xã Giới Phiên và cụm công nghiệp xã Âu Lâu. Đoàn công tác số 6 đã về làm việc với các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến độ thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy.

          Thay mặt Đảng bộ thành phố, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ thành phố Yên Bái đã báo cáo với Đoàn công tác các nội dung theo yêu cầu về công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ các cấp từ công tác phổ biến quán triệt đến công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Ngay sau Đại hội, Thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến 218 đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố. Sau Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã nghiêm túc tiếp thu, viết bài thu hoạch. Kết quả: Bài loại khá: 26 đồng chí; bài đạt yêu cầu: 194 đồng chí; không có bài không đạt yêu cầu. Hiện nay Thành ủy đang xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau hội nghị chủ chốt cấp thành phố, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và đã hoàn thành trong tháng 9/2020.

Thành ủy Yên Bái cũng đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 260 đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố; báo cáo viên trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy. Sau hội nghị, các chi, đảng bộ đã triển khai nghiêm túc, kịp thời thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp cơ sở: đã triển khai xong trước ngày 29/9/2020, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100%; đối với đảng viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã được quán triệt nội dung Nghị quyết tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 97% (Số cán bộ, đảng viên không tham gia học tập là các đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt đảng do sức khỏe yếu; một số các đồng chí đi công tác, tập huấn).

Công tác triển khai xây dựng các chương trình, nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, đã có tám Nghị quyết chuyên đề, bốn Chương trình hành động, mười ba Đề án và một Kế hoạch, một Quy chế. Đến nay, các phòng, ban, đơn vị đã xây dựng dự thảo lần 1 các nghị quyết, chương trình, đề án theo sự phân công của Thành ủy, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy để chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành trong năm 2020. Đồng thời báo cáo rõ công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội và công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

          Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy với phương châm”Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thời gian thực hiện”. Kết quả thực hiện 10 tháng đã có 12/32 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu đạt trên 75%, 4 chỉ tiêu đạt trên 50%, 1 chi tiêu đạt dưới 50% và 7 chỉ tiêu chưa tính được kết quả. Trong đó chú trọng đến những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình hành động 190-CTr/TU của Tỉnh ủy về một số chỉ tiêu như: Tổng đàn gia súc chính, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn, số lượt khách du lịch,... Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, số thuế phát sinh phải nộp thấp do phải khấu trừ thuế đầu vào; giao dịch đất đai giảm, thành phố khó bán các quỹ đất. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án như Quốc lộ 37, dự án khu đô thị Bách Lẫm 1A, 1B... gặp khó khăn do vướng mắc về nguồn gốc đất phức tạp; nhiều hộ dân không chấp hành do giá bồi thường thấp, giá tái định cư cao; ở một vài địa phương người dân cố tình xây dựng, trồng cây trái phép khó kiểm soát...; trong khi đó nhân lực làm công tác giải phóng mặt bằng ít, khối lượng dự án, công trình giải phóng mặt bằng nhiều. Việc giải quyết thủ tục đất đai cho người dân còn gặp nhiều vướng mắc, số hồ sơ tồn đọng lớn dẫn đến tình trạng đơn thư phát sinh phức tạp. Xây dựng cơ bản khó khăn, các công trình, dự án từ nguồn vốn WB chưa được Trung ương cấp dẫn đến không có vốn để thanh toán cho các nhà thầu, đồng thời làm giảm tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 của thành phố. Thu hút đầu tư vào thành phố gặp khó khăn do thành phố không chủ động được về quỹ đất để giới thiệu cho các nhà đầu tư; trình tự thủ tục đầu tư còn kéo dài, phức tạp.

           Đồng thời đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020 tập trung vào 7 nhóm vấn đề:

          (1) Triển khai xây dựng, ban hành ngay các quy chế, nghị quyết, đề án, chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Theo đó tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích, các hoạt động tuyên truyền và các nhiệm vụ khác liên quan phục vụ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          (2) Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch các xã, phường còn lại đảm bảo tính đồng bộ, lâu dài; tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II; Đề án xây dựng đô thị xanh, bản sắc, hạnh phúc; Đề án nâng cấp 03 xã (Văn Phú, Giới Phiên, Tân Thịnh) lên phường. Triển khai quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý xây dựng, trật tự đô thị, duy trì hiệu quả mô hình các tuyến đường điểm về văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng kế hoạch, phương án chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết Tân Sửu 2021.

          (3) Tập trung phát triển kinh tế thành phố theo hướng: Ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ, triển khai thực hiện việc chuyển đổi số ở một số lĩnh vực, ngành nghề, triển khai Đề án cung ứng dịch vụ theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khác năm 2020 đạt 13.500 tỷ đồng. Tập trung thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Âu Lâu, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa năm 2020 đạt 4.500 tỷ đồng; xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP của thành phố và của tỉnh, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt 540 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Tuy Lộc, Âu Lâu.

          - Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 561 tỷ đồng, vượt 10,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao đầu năm, vượt 0,9% chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung.

          Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2030.

          (4) Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm như: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng hạ tầng đô thị phía Nam; đường nối Quốc lộ 32C với đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án đê chống ngập sông Hồng địa bàn xã Giới Phiên; đường nối đường trục I - Khu Công nghiệp Âu Lâu; các dự án phát triển quỹ đất của tỉnh trên địa bàn... đảm bảo tiến độ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các kết luận của tỉnh và thành phố. Phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng.

           (5) Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, nhất là công tác quản lý giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020 - 2021; tăng cường kỷ luật trường học, đi đôi với phát động, xây dựng, nhân rộng các mô hình dạy và học hiệu quả trong trường học. Chú trọng đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội gắn với giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, công trình công cộng; xây dựng, hình thành thêm các tuyến đường điểm sáng - xanh - sạch - đẹp; hình thành các khuôn viên cây xanh, các khuôn viên vui chơi, giải trí, các tuyến phố đi bộ, trước mắt trong năm 2020 triển khai trên địa bàn phường Đồng Tâm (khu vực hồ Hào Gia) và phường Nguyễn Thái Học (khu vực Công viên Yên Hòa).

          (6) Củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm bảo đảm môi trường sống thực sự bình yên cho nhân dân; thực hiện tốt công tác huấn luyện dự bị động viên năm 2020; triển khai tích hợp hoàn thiện hệ thống Camera an ninh trên các tuyến đường chính...

          (7) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, chủ động chuẩn bị các điều kiện cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì và giữ vững vị trí đứng đầu trong khối huyện của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và quyết tâm nâng cao tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc.

          Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác 6 nhóm vấn đề như sau:

         - Đề nghị tỉnh cho thành phố được đấu giá quỹ đất khu tái định cư đô thị phía Nam theo Kết luận số 503-KL/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 851-TB/VP ngày 09/8/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy để thành phố phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020. Đề nghị cho phép thành phố làm thủ tục hợp pháp hóa để thu tiền sử dụng đất đối với 15 hộ gia đình, cá nhân có đất dôi dư liền kề với thửa đất của chủ sử dụng đất sau khi thi công xong các công trình, dự án.

           - Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc trích đo địa chính thửa đất khi không có đường vào thửa đất phục vụ công tác chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất khi chia tách một phần thửa đất và trường hợp diện tích trên giấy chứng nhận được cấp ít hơn diện tích trên bản đồ địa chính. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo tỉnh giải quyết việc giao đất không thông qua đấu giá đối với công dân và có biện pháp phối hợp với UBND thành phố tổ chức giao đất cho doanh nghiệp.

           - Đề nghị tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 cho thành phố là 620 tỷ đồng, tăng 113 tỷ đồng so với dự toán 2020. Đề nghị Cục Thuế tỉnh không tính chỉ tiêu huy động thuế ngoài quốc doanh vào thu ngân sách hằng năm để bảo đảm thu ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị cho phép thành phố điều chỉnh giá đấu giá một số lô đất thành phố đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có người tham gia.

           - Đề nghị tỉnh bổ sung 05 biên chế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố theo kết luận của tỉnh và bổ sung thêm 02 biên chế, 02 hợp đồng cho Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố. Đề nghị tỉnh hướng dẫn về số lượng người làm việc, việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

          - Đề nghị tỉnh hướng dẫn việc bố trí Phó chủ tịch xã, phường loại 1, loại 2 theo Luật sửa đổi bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 để thành phố xây dựng phương án nhân sự phục vụ bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

            - Đề nghị tỉnh xem xét giao chỉ tiêu đàn gia súc, trồng rừng năm 2021 cho thành phố ở mức hợp lý vì thành phố đang đẩy mạnh đô thị hóa, diện tích rừng đang giảm dần; không khuyến khích phát triển chăn nuôi ở khu vực nội thành, khu vực đường dân cư để bảo đảm môi trường sống cho nhân dân.

           Thay mặt Đoàn công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí đã biểu dương, khen ngợi và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến độ thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy. Đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề cần phải khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành thành viên đoàn công tác nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của thành phố để tham mưu cho Tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho thành phố trong thời gian tới.

Nguyễn Việt Dũng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h