Tin Hoạt động >> Tổ chức - Hành chính

Giấy mời Thẩm định giá xe

Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h