Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình - Lục Yên triển khai điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021.

23/04/2021 10:00:14 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/4 đến ngày 20/4 tiến hành điều tra thu thập thông tin về điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình, điểm mới của năm 2021 có thêm nội dung về đánh giá mức độ tiếp cận sức khỏe sinh sản của độ tuổi thanh niên và tình hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hình thức điều tra thông qua thiết bị di động thông minh CAPI.

Điều tra viên xã Phúc Lợi tiến hành thu thập thông tin tại hộ.

Mục đích cuộc điều tra để thu thập thông tin về dân số, tình hình biến động dân số; mức độ sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu dân số thuộc 6 danh mục chỉ tiêu thống kê: Quốc gia, ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê, ASEAN, Phát triển bền vững của Việt Nam, Thanh niên và Giới; phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế. Theo đó Chi cục đã soạn thảo kế hoạch chi tiết từ khâu rà soát địa bàn, tuyển chọn điều tra viên đến khâu thu thập thông tin và đồng bộ dữ liệu cho cuộc điều tra, tại mỗi huyện được tiến hành ở 15 địa bàn mẫu (gồm: 3 địa bàn thuộc khu vực thành thị, 12 địa bàn thuộc khu vực nông thôn). Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành chặt chẽ với sự kết hợp giữa giám sát viên cấp huyện và giám sát viên cấp tỉnh trong 8 ngày đầu của cuộc điều tra, trong quá trình giám sát các giám sát viên đã bổ xung góp ý cho điều tra viên kịp thời những vướng mắc xảy ra trong quá trình thu thập thông tin tại hộ.

 

Kiểm tra dữ liệu thông tin tại hộ ở xã Trúc Lâu

 

Để đảm bảo cho cuộc điều tra đạt kết quả cao, Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình - Lục Yên đã yêu cầu các xã có địa bàn điều tra tổ chức, triển khai, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra./.

 

Quốc Khánh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h