Tin Hoạt động >> Thống kê

Tiến độ Tổng điều tra kinh tế 2021 khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trên Huyện Trạm Tấu đến ngày 06/5/2021.

18/05/2021 02:49:50 Xem cỡ chữ Google

          Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 gần kết thúc, đến nay Ban Chỉ đạo huyện Trạm Tấu đã hướng dẫn các đơn vị kê khai phiếu, đồng thời tiến hành sửa lỗi logic hỗ trợ các đơn vị trong quá trình kê khai và sửa lỗi. Đến ngày 30/4/2021 khối đơn vị sự nghiệp hoàn thành kê khai 37/37 đơn vị với  tỷ lệ 100% đơn vị sửa lỗi logic xong, hiệp hội hoàn thành 4/4 đơn vị với tỷ lệ 100% sửa lỗi logic. Tất cả các phiếu điều tra đã được điều tra viên xác nhận duyệt thành công. Về khối doanh nghiệp đến thời điểm ngày 18/5/2021 đã hoàn thành kê khai 57 doanh nghiệp trong tổng số 63 doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 90,5%, trong đó điều tra viên xác nhận 56 doanh nghiệp hoàn thành tương đương tỷ lệ 88,89% bao gồm cả doanh nghiệp đang hoạt động, ngừng hoạt động, hoạt động không doanh thu, chờ giải thể,... Hiện nay vẫn còn 2 doanh nghiệp đang kê khai, 3 doanh nghiệp chưa kê khai phiếu, vì vậy trong thời gian tới Ban Chỉ đạo huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại sớm kê khai hoàn thiện phiếu để đảm bảo điều tra đúng tiến độ của BCĐ Trung ương quy định./

                                                                                                                              Thào  Nủ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h