Hoạt động ngành >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu: Tiến độ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

09/10/2019 09:34:24 Xem cỡ chữ Google

Sau 08 ngày ra quân điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (từ ngày 01-10), trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã hoàn thành phỏng vấn 487/1.097  hộ, đạt 44,39% (trong đó có 05/33 địa bàn điều tra đã hoàn thành ở các xã Xà Hồ, Pá Hu, Làng Nhì, Bản Mù, Hát Lìu). Có được tiến độ này là nhờ sự nhiệt tình, tích cực từ tổ trưởng, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Với việc tiếp tục sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) (trước đó sử dụng cho cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019) đã giảm sai sót, đảm bảo quy trình bảng hỏi, tạo thuận lợi cho ĐTV (điều tra viên), đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch điều tra.

Điều tra viên phỏng vấn chủ hộ

Anh Bùi Văn Công, ĐTV Xã Bản Mù – Huyện Trạm Tấu cho biết: Do được tập huấn kỹ nghiệp vụ và đây là lần thứ hai tham gia điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) (lần đầu tham gia là cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019), nên tôi không gặp khó khăn nào trong sử dụng thiết bị di động, số liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin.  Anh Mùa A Tông, chủ hộ - Thôn Tà Tàu cho biết,  được điều tra viên phỏng vấn, anh đã cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên theo đúng yêu cầu của cuộc điều tra.

ĐTV xã Bản Mù và phiên dịch đến hộ phỏng vấn

Do đặc thù của huyện vùng cao nên khó khăn lớn nhất trong cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 đối với huyện Trạm Tấu là địa hình đi lại khó khăn, nhiều hộ dân tộc không biết giao tiếp bằng tiếng Kinh nên phải có phiên dịch; mặt khác do đang kỳ thu hoạch vụ mùa, các hộ đi làm nương vắng nhà, nên ĐTV phải tranh thủ thời gian chiều muộn và tối để thực hiện điều tra... Vì vậy, ngay từ những ngày đầu công tác kiểm tra, giám sát của giám sát viên cấp tỉnh và Chi cục Thống kê huyện được thực hiện thường xuyên nhằm khắc phục những sai sót ban đầu và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đảm bảo chất lượng cuộc điều tra.

Dự kiến huyện Trạm Tấu đến ngày 13/10 sẽ hoàn thành kê khai thông tin phiếu xã, ngày 25/10 hoàn thành phiếu điều tra hộ.

                                                                             Dũng Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h