Tin Hoạt động >> Thống kê

TRẤN YÊN: HOÀN THÀNH CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 GIAI ĐOẠN II ĐIỀU TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ VÀ TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG.

29/07/2021 08:28:20 Xem cỡ chữ Google

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II trên địa bàn huyện Trấn Yên đến nay đã hoàn thành việc thu thập thông tin bằng hình thức CAPI của 3.286 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 44 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Để thực hiện tốt giai đoạn II, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều đã được Ban Chỉ đạo huyện thực hiện đầy đủ các bước như: công tác rà soát và lập danh sách đơn vị điều tra khối cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; công tác tuyển chọn điều tra viên; thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho trên 30 điều tra viên có đủ sức khỏe, trình độ, nắm vững nghiệp vụ để triển khai công tác thu thập thông tin tại địa bàn; công tác tuyên truyền cũng được quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn II tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh huyện, xã); trang page facebook Trấn Yên đất bốn mùa xanh, áp phích, khẩu hiệu, lô gô..., xe tuyên truyền lưu động của thị trấn; sáng ngày 1/7/2021 tại UBND thị trấn Cổ Phúc đã tổ chức ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II.

Công tác thu thập thông tin tại cơ sở diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, quan tâm chỉ đạo, kịp thời hỗ trợ để điều tra viên hoàn thành cuộc Tổng điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn...

Sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin giai đoạn II, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện đã tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn và điều tra viên. Ban Chỉ đạo TĐT huyện nghiệm thu trực tiếp với điều tra viên, nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với từng loại phiếu, kiểm tra logic, mức độ đầy đủ các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu điều tra.

 

Anh Đào

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h