Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Lục Yên hoàn thành thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

24/08/2021 02:11:57 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số: 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Lục Yên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch Tổng điều tra và triển khai nghiêm túc với mục tiêu đảm bảo thời gian, yêu cầu, mục đích và đúng theo phương án điều tra.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, tính chất phức tạp của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ngay sau khi có công văn hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê Yên Bình-Lục Yên đã tham mưu cho UBND huyện Lục Yên ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn trong huyện thành lập Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương đi vào hoạt động. Kế hoạch triển khai cũng được xây dựng đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Chi cục Thống kê là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chính về chuyên môn nghiệp vụ trong việc điều tra các cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, hộ cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng; cơ quan Tổ chức-Nội vụ chịu trách nhiệm chính điều tra các đơn vị hành chính; phòng Tài chính-Kế hoạch; phòng Văn hóa Thông tin; phòng Giáo dục - Đào tạo; phòng Y tế; Chi cục Thuế; Kho Bạc Nhà nước; Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia phối hợp giúp Ban Chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế với yêu cầu cụ thể về nội dung và hình thức tuyên truyền. Cùng với đó, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ kê khai trực tuyến; hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành rà soát khối cá thể SXKD, tôn giáo tín ngưỡng

Một cơ sở chế tác đá hoa trắng ở Lục Yên

Do được tập huấn đầy đủ và được trang bị kiến thức về nghiệp vụ điều tra về công nghệ thông tin nên điều tra viên khá thành thạo trong việc sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh. Tuy nhiên trong quá trình thu thập thông tin cũng gặp không ít khó khăn như: Dịch covid -19 diễn biến khó lường, tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp hộ cá thể kinh doanh, công tác quản lý Nhà nước ở nhiều địa phương có sự  thay đổi sau bầu cử, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng các điều tra viên đã thực hiện điều tra theo đúng quy trình đảm bảo tiến độ chất lượng cuộc điều tra. Đến ngày 30/4/2021 khối các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã hoàn thành cung cấp thông tin qua web-form bao gồm:  Khối các đơn vị sự nghiệp: 60/60 cơ sở, đạt tỷ lệ 100%; Hiệp hội: 3/3 cơ sở, đạt tỷ lệ 100%; Đến ngày 30/5/2021 các đơn vị khối doanh nghiệp đã kê khai 304/304 doanh nghiệp, HTX, đạt tỷ lệ 100%; đến ngày 25/7/2021 các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã hoàn thành điều tra CAPI: 3.277/3.277 số cơ sở có hoạt động, đạt tỷ lệ 100%; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: 11/11 cơ sở, đạt tỷ lệ 100%.

Điều tra viên thu thập thông tin hộ cá thể kinh doanh tại chợ Yên Thế

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện Lục Yên hoàn thành thắng lợi là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành Thống kê với các ngành: Thuế, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa thông tin và các ngành có liên quan trong quá trình triển khai công tác Tổng điều tra. Cùng với đó, sự nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng ... là yếu tố rất quan trọng giúp cuộc Tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.

 

Bài và ảnh: Quốc Khánh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h