Tin Hoạt động >> Thống kê

SƠ BỘ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ MÙA 2021 HUYỆN VĂN CHẤN.

11/11/2021 04:17:39 Xem cỡ chữ Google

Sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2021 của huyện Văn Chấn thời tiết không thuận lợi nhiều do vào đầu vụ xuất hiện nắng nóng, khô hạn. Bên cạnh đó một số diện tích lúa ruộng được chuyển sang đất ở khu dân cư, và đất giao thông nông thôn. Chính vì vậy, vụ mùa năm 2021 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 6.593,1 ha, bằng 97,76% giảm 2,24%(giảm 151,3 ha) so với cùng kỳ năm 2020, diện tích giảm ở đây chủ yếu là cây lúa, cây ngô và cây sắn. Với diện tích gieo trồng lúa ruộng vụ mùa năm 2021 đạt 2.715,1 ha bằng 98,68%, giảm 1,32% (giảm 36,2 ha) so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,56% (tăng 15,1 ha) so với kế hoạch huyện giao. Diện tích trồng lúa giảm so với cùng kỳ năm trước với nguyên nhân là: Đất chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm tại các xã Chấn Thịnh, Đồng Khê, Sơn Thịnh; đất được quy hoạch sang đất ở dân cư tại xã Sơn Thịnh, Đồng Khê, Chấn Thịnh, Tân Thịnh; chuyển đổi đất trồng lúa để mở rộng đường giao thông nông thôn. Diện tích ngô ước đạt 2.036,2 ha, bằng 99,12% giảm 0,88% (giảm 18,1 ha) so với cùng kỳ năm trước, bằng 99,33% giảm 0,67% (giảm 13,8 ha) so với kế hoạch giao.  Nguyên nhân giảm là do đất ở đồi bãi chuyển sang trồng chè. Mặc dù cây ngô mang lại lợi ích kinh tế tuy nhiên người dân đã chuyển đổi những diện tích không thích hợp trồng ngô sang cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Diện tích một số cây trồng hàng năm khác như: Diện tích trồng khoai lang ước đạt 159,6 ha; diện tích cây sắn ước đạt 695 ha; diện tích cây lấy bột khác ước đạt 67 ha; diện tích cây rau, đậu các loại ước đạt 707,3 ha.

Quang Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h