Tin Hoạt động >> Thống kê

Lãnh đạo Cục Thống kê dự sinh hoạt tại Chi bộ 4 – Thôn Pa Te, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.

23/12/2021 08:02:31 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, sáng ngày 14/12/2021, ông Vũ Tuấn Hà, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tham dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ 4 – Thôn Pa Te, xã Túc Đán.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ 4 – thôn Pa Te, xã Túc Đán.

Chi bộ 4 – Thôn Pa Te, xã Túc Đán có 21 đảng viên. Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 12 và năm 2021 của Chi ủy chi bộ cho thấy, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, thảo luận trong chi bộ được thực hiện dân chủ, đảng viên đóng đảng phí đúng quy định. Về tình hình kinh tế - xã hội của thôn, nhân dân đã hoàn thành gieo trồng và thu hoạch cây lương thực theo các khung thời vụ, chăn nuôi, trong năm không có dịch bệnh xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện tốt, trong năm không có cháy rừng và tình trạng khai thác gỗ trái phép. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 95%; nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, kế hoạch hóa gia đình. Ban công tác Mặt trận và các hội đoàn thể thôn làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nhất là thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”, đăng ký tiêm vắc xin, khai báo y tế đầy đủ, đúng quy định…

 

 

(Đảng viên Chi bộ 4 – Thôn Pa Te phát biểu thảo luận)

Thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ đã góp ý về nhiệm vụ công tác của chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực đăng ký tiêm phòng vắc xin theo quy định; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, quản lý tốt người đi làm ăn xa trở về địa phương nhất là trong dịp Tết…

 

 

(Đồng chí Vũ Tuấn Hà – Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ 4 – thôn Pa Te)

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Tuấn Hà - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, đánh giá Chi bộ 4 – Thôn Pa Te tổ chức sinh hoạt theo đúng mục đích, yêu cầu Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt của chi bộ, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong thôn.

Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Tuấn Hà đã thông tin nhanh đến đảng viên trong chi bộ về tình hình, kết quả thực hiện một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021; kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, một số chủ trương của tỉnh… Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ thôn 4 – Thôn Pa Te đẩy mạnh tuyên truyền Luật An toàn giao thông; tiếp tục vận động nhân dân xây dựng vườn rau xanh gia đình và chuẩn bị các nguồn lực thực hiện tốt Kế hoạch gieo cấy Vụ Đông Xuân; tuyên truyền, vận động bà con dựng chuồng trại, không thả rông gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường, làm tốt công tác phòng tránh rét cho đàn gia súc; vận động tất cả người dân đặc biệt là người cao tuổi tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí ghi nhận và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đảng viên Chi bộ 4 – Thôn Pa Te để báo cáo lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có phương án xử lý, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong thôn./.

                                                                                                            Đinh Hùng Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h