Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Lục Yên thực hiện thắng lợi cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 6 năm 2022.

01/07/2022 02:20:49 Xem cỡ chữ Google
Điều tra thu thập thông tin khảo sát mức sống dân cư năm 2022 là cuộc điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo đó, Huyện Lục Yên có 04 địa bàn điều tra được chia làm 04 kỳ trong năm. Ngay sau khi được tập huấn về nghiệp vụ, các điều tra viên đã thực hiện điều tra tại địa bàn. Trong tháng 6 năm 2022, đã thực hiện điều tra thu thập thông tin tại 01 địa bàn thôn Sơn Nam xã Mai Sơn, đặc biệt kỳ điều tra này điều tra viên phải thực hiện khai thác thông tin cả phần thu và chi của hộ. Do làm tốt công tác tuyên truyền các hộ dân cư trong danh sách điều tra tin tưởng và hợp tác giúp đỡ điều tra viên thu thập thông tin. Trong quá trình thu thập thông tin tại hộ điều tra viên gặp phải không ít khó khăn như thời tiết nắng nóng, việc di chuyển giữa các hộ do đường xa địa hình phức tạp phần nào ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.… tuy  nhiên các điều tra viên là những người đã công tác lâu năm nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra, đặc biệt là nêu cao tinh thân trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, chủ động, linh hoạt trong việc tiếp cận địa bàn, tiếp cận hộ điều tra trước khi điều tra như: Đề nghị trưởng thôn cung cấp số điện thoại từng hộ trong danh sách điều tra, trên cơ sở đó lên lịch hẹn từng hộ ở nhà để cùng hợp tác cung cấp thông tin, nêu cao vai trò của công tác tuyên truyền, giải thích cụ thể cho từng hộ hiểu rõ về cuộc điều tra nên các hộ đều vui vẻ hợp tác. Tính đến ngày 23/6/2022 toàn bộ phiếu điều tra và phiếu nhân trắc đã hoàn thành được Cục Thống kê tỉnh nghiệm thu đánh giá chất lượng tốt./.

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ

Bài và ảnh: Ngọc Thường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h