Tin Hoạt động >> Thống kê

ĐIỂM MỚI TRONG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÀNG THÁNG NĂM 2022.

01/07/2022 02:21:55 Xem cỡ chữ Google

Điều tra ngành Công nghiệp hàng tháng là cuộc điều tra thường xuyên của ngành Thống kê nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể để biên soạn một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng với năm gốc so sánh 2015 thay cho năm gốc 2010. Phục vụ công tác quản lý của cơ quan nhà nước các cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin. Đối tượng của cuộc cuộc tra ngành công nghiệp hàng tháng gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp cá thể (viết gọn là cơ sở kinh tế) có hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục điều tra.

Để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trong ngành Thống kê, hiện nay Chi cục Thống kê huyện Văn Yên đã và đang triển khai thu thập thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp/hợp tác xã theo phương án mới. Trong năm 2022 cuộc điều tra được thực hiện với nhiều điểm mới. Trong đó có điểm mới nổi bật là phương pháp điều tra. Cụ thể là:

- Đối với các cơ sở sản xuất  công nghiệp cá thể: Áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu điện tử được cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên. Điều tra viên phải đến từng cơ sở để phỏng vấn thu thập thông tin và nhập đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử.  

- Đối với doanh nghiệp, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp: Áp dụng phương pháp điều tra bằng phiếu điện tử trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra của Tổng cục Thống kê. Điều tra viên cung cấp tài khoản (tên đăng nhập và MK) cho doanh nghiệp để thực hiện cung cấp thông tin; hướng dẫn cung cấp thông tin trên phiếu điều tra và kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra của các đơn vị được phân công thực hiện.  

 

Nguyễn Thị Dung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h