Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Kinh tế

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tỉnh Yên Bái

31/12/2019 03:02:00 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h