Tin Hoạt động >> Thống kê

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2022 - Tỉnh Yên Bái

08/07/2022 03:41:56 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h