Tin Hoạt động >> Thống kê

Văn bản số 2197/UBND-TKTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.

19/07/2022 03:58:27 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h