Tin Hoạt động >> Thống kê

Kết quả sản xuất vụ đông xuân 2021 – 2022 huyện Văn Chấn.

29/07/2022 04:11:44 Xem cỡ chữ Google

Vụ Đông xuân năm 2021 – 2022 thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, bên cạnh đó được sự quan tâm của các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, người dân trú trọng vào canh tác nông nghiệp đã đạt được những kết quả như sau;

Tổng diện tích gieo trồng cây trồng hàng năm vụ đông xuân năm 2021 - 2022 đạt 7.191 ha tăng 0,96% (tương đương tăng 68,7 ha), so với cùng kỳ năm trước. Diện tích tăng chủ yếu ở cây rau màu, hiện nay dịch bệnh covid không đáng ngại nhiều như những thời gian trước, người dân đã an tâm hơn và chủ động tích cực tham gia sản xuất để phục hồi kinh tế hộ gia đình.

Diện tích gieo trồng Lúa đạt 2.702,5 ha, bằng 100,34 % (hay tăng 9,1 ha) so với thực hiện cùng kỳ năm 2021, đạt 100,09 % kế hoạch huyện giao, các xã như; Đồng Khê, Sơn Thịnh diện tích ruộng được lấy ra chuyển mục đích sử dụng, nhưng một số xã vùng cao như Suối Quyền, Sùng Đô, Nậm Mười lại khắc phục tốt được kênh mương nội đồng do ảnh hưởng bão lũ của những năm trước đã làm cho diện tích gieo trồng lúa xuân năm 2022 cao hơn lúa xuân năm 2021. Diện tích cây ngô đạt 2.567,5 ha (trong đó diện tích trồng vụ đông là 676 ha) bằng 102,7% kế hoạch huyện giao và tăng 0,15% so với cùng kỳ năm trước, diện tích trồng ngô tăng chủ yếu ở vụ đông 2021-2022. Diện tích trồng cây khoai lang đạt 303,7 ha bằng 100,13 % so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây rau các loại đạt 1.374,5 ha, tăng 2,88% (hay tăng 38,5 ha) so với cùng kỳ năm trước; Nguyên nhân tăng là do người dân đã biết tận dụng sự hiếu kỳ của khách hàng về mặt hàng hoa, cây cảnh để chơi xuân và phục vụ rau sinh hoạt cho Tết Nguyên đán Tân Sửu. Diện tích cây đậu đạt 45,3 ha bằng 106,59% (hay tăng 2,8 ha) so với cùng kỳ năm trước. Người dân trồng các loại đậu phục vụ cho sinh hoạt và cho kinh doanh thương mại. Trong đó: Diện tích trồng đậu tương đạt 14,5 ha bằng 96,67% (giảm 0,5 ha) so với cùng kỳ năm trước; Diện tích cây lạc đạt 27,5 ha bằng 96,15% (giảm 1,1 ha ) so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung năng suất các loại cây trồng đều tăng lên, cụ thể: Năng suất cây lúa: Về cơ cấu giống lúa 40% giống lúa lai và 60% là giống lúa thuần và các loại giống khác; Năng suất vụ đông xuân đạt 58,08 tạ/ha tăng 0,03 tạ/ha so với cùng kỳ trước.  Năng suất các loại cây trồng khác: Cây ngô đạt 35,77 tạ/ha; Cây khoai lang đạt 53,26 tạ/ha; Cây đậu tương đạt 11,31 tạ/ha; Cây lạc đạt 11,85 tạ/ha; Cây rau các loại đạt 132,06 tạ/ha; Cây đậu các loại đạt 6,61 tạ/ha.

Dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.880,1 tấn tăng 1,30% (tương đương tăng 320,3 tấn) so với cùng kỳ trước. Trong đó lúa đạt: 15.696,1 tấn; ngô đạt 9.184 tấn. Sản lượng các cây trồng khác như: Khoai lang đạt 1.617,6 tấn; rau các loại  đạt 18.152,2 tấn; đậu tương đạt 16,4 tấn; cây lạc đạt 32,6 tấn; đậu các loại đạt 29,9 tấn./.

Quang Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h