Tin Hoạt động >> Thống kê

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái kiểm tra việc sử dụng số liệu thống kê tại huyện Trấn Yên.

21/09/2022 04:07:53 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Quyết định số 576/QĐ-CTK ngày 12/8/2022 của Cục thống kê tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2020, năm 2021, từ ngày 23 đến ngày 26/8/2022, Đoàn kiểm tra Cục Thống kê tỉnh Yên Bái  đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước năm 2020, năm 2021 tại Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Nội dung kiểm tra gồm: Nguồn số liệu, thông tin thống kê của một số lĩnh vực sau: Số liệu về dân số, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Kiểm tra tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện; kiểm tra tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê đã sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền công bố; kiểm tra việc trích dẫn nguồn thông tin khi sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố năm 2020, năm 2021, đoàn tiến hành kiểm tra các tài liệu liên quan. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá: Việc sử dụng thông tin số liệu thống kê của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đảm bảo đúng quy định pháp luật. Quá trình sử dụng số liệu thống kê đều có sự trao đổi với cơ quan Thống kê để thống nhất chung số liệu đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các số liệu thống kê cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền huyện trong việc quản lý, điều hành, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong quá trình xây dựng kế hoạch các đề án, đồ án quy hoạch tổng thể, quy hoạch theo ngành, lĩnh vực. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của huyện với Chi cục Thống kê huyện khá tốt đảm bảo thống nhất số liệu trước khi công bố cho các đối tượng dùng tin thống kê.

 

 

Đoàn kiểm tra Cục Thống kê tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị tại huyện Trấn Yên

 

Kết thúc quá trình kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, đoàn kiểm tra đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin số liệu thống kê năm 2020, năm 2021 để đưa vào các báo cáo, kế hoạch, đề án được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Nguồn số liệu đảm bảo tính chính xác, phù hợp với số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng nguồn số liệu do Chi cục Thống kê huyện công bố trong các báo cáo, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do các đơn vị chủ trì, xây dựng, khi sử dụng số liệu do ngành Thống kê công bố cần có trích dẫn nguồn số liệu. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đoàn cũng như của các cơ quan, đơn vị được đoàn kiểm tra tổng hợp, tham mưu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra Thông báo kết quả kiểm tra theo quy định.

Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h