Tin Hoạt động >> Thống kê

Kết quả sản xuất cây hàng năm huyện Văn Chấn năm 2022

30/12/2022 11:03:47 Xem cỡ chữ Google

Năm 2022 Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Văn Chấn,UBND các xã, thị trấn luôn chú trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp. Các công trình thuỷ lợi, kênh mương nội đồng được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, thường xuyên khơi thông và nạo vét để dẫn nước phục vụ cho sản xuất. Công tác khuyến nông được nâng cao, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được đưa vào sản xuất như; Kỹ thuật mạ khay, dùng phân viên dúi sâu, gieo trồng đúng thời vụ, đầu tư thâm canh... Bên cạnh đó sự nhận thức đúng đắn của người nông dân về sản xuất nông nghiệp cũng được nâng lên. Kết quả sản xuất cây hàng năm trên đại bàn huyện Văn Chấn đạt được cụ thể như sau:

        Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.016,2 ha, bằng 100,08% so với năm 2021. Trong đó,  diện tích lúa ruộng cả năm đạt 5.427 ha, tăng 0,34% so với năm 2021 do năm 2022 một số xã như xã An Lương, Nậm Búng đã khai hoang thêm diện tích trồng lúa mới, do đó đã làm tăng diện tích gieo trồng cây lúa nước. Diện tích cây ngô đạt 4.589,2 ha, giảm 0,23% so với năm 2021. Nguyên nhân giảm là do đất ở đồi bãi chuyển sang trồng cây công nghiệp lâu năm (chè). Tổng diện tích gieo trồng cây chất bột lấy củ đạt 1.204,7 ha, giảm 2,53% (hay giảm 31,3 ha) so với năm 2021. Diện tích giảm chủ yếu là diện tích trồng sắn và cây khoai lang. Đối với cây sắn những năm gần đây một số doanh nghiệp thu mua sắn tươi làm ăn không hiệu quả, bên cạnh đó một số diện tích đất trồng sắn nay bạc mầu nghèo dinh dưỡng. Vì thế diện tích sắn chỉ đạt 665,5 ha, giảm 4,24% ( hay giảm 29,5 ha) so với năm 2021, diện tích Khoai lang đạt 456,5 ha giảm 1,38% ( hay giảm 6,4 ha) so với năm 2021.Tổng diện tích gieo trồng cây rau, đậu các loại đạt 2.158,8  ha, tăng 3,07% (hay tăng 64,2 ha) so với năm 2021. Diện tích tăng chủ yếu là do diện tích rau các loại tăng. Diện tích cây rau các loại đạt 2.049,6  ha, tăng 3,03% ( hay tăng 60,2 ha) so với năm 2021, diện tích cây đậu các loại đạt 93,3 ha, bằng 103,19% so với năm 2021. Diện tích hoa đạt 15,4 ha. Những năm gần đây nhu cầu về hoa chơi Tết tăng cao, chính vì vậy người dân đã biết  tận  dụng cơ hội trồng để bán, nhằm phát triển kinh tế hộ. Tổng diện tích gieo trồng cây công nghiệp đạt 141,9 ha tăng 4,8% so với năm 2021. Trong đó, diện tích gieo trồng cây đỗ tương giảm vì công chăm sóc, năng suất không cao, tuy nhiên cây lạc và cây mía lại tăng vì cho giá trị kinh tế cao.

Quang Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h